data opleidingsdagen start september 2023


8 sept. losse lesdag

6 okt. losse lesdag

10 nov. losse lesdag

8 dec. losse lesdag

12 jan. losse lesdag

9 febr. losse lesdag

1,2,3 maart retraite

29-mrt losse lesdag

19 apr. losse lesdag

28 juni losse lesdag en diplomauitreiking


Live online lessen

24-nov

22 dec.

26 jan.

23 febr.

15-mrt

12-apr