Je leert in deze opleiding om diverse meditatievormen en aanverwante oefeningen in groepsverband en één op één over te dragen. Bovendien is de opleiding een persoonlijk leerpad in zelfkennis en spiritualiteit op basis van boeddhistische psychologie en -filosofie en het non-dualistische principe uit de Advaita Vedana.

Voor wie?


 • Je hebt enige ervaring met meditatie maar hebt behoefte aan verdieping en uitbreiding van mediatievormen.
 • Je wilt les gaan geven aan groepen of in individuele begeleiding.
 • Wellicht wil je een eigen praktijk oprichten waarin je meditatie als werkvorm gebruikt.
 • Je wilt in je yoga- en/of mindfulnesslessen meer en meerdere vormen van meditatie integreren.
 • Je coachpraktijk wil je aanvullen met meditatatieve werkvormen.
 • Je wilt zelf meditatielessen, workshops, trainingen of retraites vormgeven met een programma dat bij je past.

Toekomstperspectief na de opleiding


 • De meditatiedocent handelt vanuit de eigen beroepspraktijk en/of als professional binnen een organisatie.
 • De meditatiedocent begeleidt trainingen, workshops en specials en is in staat om hier zelf een afwisselend programma voor samen te stellen.
 • De meditatiedocent kan de expertise als aanvullende methodiek inzetten in de al bestaande beroepspraktijk van complementaire therapie of geneeskunst.
 • Er is een mogelijkheid om ingeschreven te worden in het docentenregister van ADISAT.
 • Desgewenst is een lidmaatschap bij een beroepsvereniging mogelijk.

Meditatie in de samenleving


De vraag naar meditatieve oefen- en therapievormen wordt steeds groter. Ook binnen bedrijven en organisaties is de heilzame werking van meditatie doorgedrongen. Meditatie leert ons een andere relatie met gedachten en emoties aan te gaan. Hierdoor kunnen we meer afstand van gedachten en emoties nemen, ze beïnvloeden ons minder zodat we uitdagende situaties beter kunnen overzien en hier adequater mee omgaan.


Regelmatig mediteren brengt lichaam en geest tot meer ontspanning. Op den duur kunnen we die ontspanning steeds sneller bereiken en meenemen in het dagelijkse bestaan.


Om daadwerkelijk en duurzaam de vruchten van meditatie in het dagelijks leven te kunnen plukken vraagt wel iets van je. Zoals geduld om een langzaam en geleidelijk proces aan te gaan van stilte, zitten, luisteren, nadenken en tijd nemen.


De pijlers van de opleiding


De opleiding is voor het grootste deel praktisch gericht. Dat wil zeggen dat er veel geoefend wordt met zowel meditaties als andere inzicht gevende oefeningen. Dit gebeurt in de opleidingsdagen, de retraites en online.


De opleiding gaat ervan uit dat spiritualiteit een zelfonderzoek is naar de zin van het leven. Naar dat wat belangrijk is en om te komen tot de essentie van ‘ZIJN’. De essentie van ‘ZIJN’ wordt geduid door boeddhistische teachings. Door oefeningen en meditaties wordt een ‘ZIJN's-toestand’ verinnerlijkt. Velen weten dat er een ‘ZIJN’s’ toestand bestaat. Het innerlijke weten is al aanwezig, de integratie en transformatie wordt mogelijk door persoonlijke inzet.


Kennis is essentieel om tot diep besef van de diepere betekenissen van meditatie, compassie en ‘ZIJN's’ kwaliteiten te komen. Kennis voegt ook iets toe aan de begeleiding van mensen. Wanneer je mensen de gelegenheid wilt geven om vragen te stellen is kennis uiteraard van belang om de vragen zo veel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Samenhang

Er is werkelijk niets wat zonder samenhang tussen bepaalde factoren of elementen kan bestaan. Zo ook staan in de opleiding het praktische-, spirituele- en kennisdeel geen van drie apart. Alleen het vergaren van kennis brengt je niet een manier om anderen in een proces te kunnen begeleiden. Het spirituele deel brengt je voorbij cognitieve denkbeelden waarmee je wijsheid ontwikkelt. De combinatie van kennis en spiritualiteit komt in het praktische deel in balans. De 3 delen tezamen zorgen voor de integratie van een authentieke, zelfverzekerde en professionele beroepshouding.


Doelgroep

De opleiding is geschikt voor coaches, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. Maar ook yoga-docenten en mindfulness trainers die een uitgebreider aanbod van meditatie in hun beroepspraktijk willen integreren.


Examen en eindverslag


De opleiding wordt afgesloten met een persoonlijk eindgesprek waarin je eindverslag besproken wordt. Op de 11e opleidingsdag wordt een schriftelijk examen afgelegd waar we gedurende de opleiding geleidelijk naar toewerken. Meer informatie over toetsing, het examen en het eindverslag staat in de uitgebreide opleidingsbrochure die je hier aan kunt vragen.
De waarde van erkenning en accreditatie bij KTNO


De opleiding heeft hiermee een kwaliteitskeurmerk gekregen welke ieder jaar door KTNO bewaakt wordt. Zowel de inhoud van de opleiding als de ervaring en kwaliteiten van de docent zijn getoets. De opleiding is hiermee op het niveau van Hbo vakopleiding gekwalificeerd.


Erkend door de beroepsvereningen NVST en CAT

Wil je deze nascholing doen maar is deze (nog) niet erkend door je beroepsvereniging? Neem dan contact op met je vereninging voor overleg of toch punten toegewezen kunnen worden. Veel beroepsverenigingen zijn hiertoe bereid.

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR MEDITATIEDOCENTEN

Deze opleiding is beoordeeld en erkend door GRO.

MEDITATIELERAAR WORDEN

SCHOOL VOOR MEDITATIE

CAT

KTNO

NVST

ZELF TRAININGEN LEREN GEVEN

MEDITATIE VOOR BERDRIJVEN EN ORGANISATIES