Leerdoelen, leergebieden en thema’s


Leerdoelen

 • Inzicht, begrip en de ervaring van het effect van frequente meditatiebeoefening op lichaam en geest.
 • Vaardig zijn om als meditatieleraar les te geven aan groepen en/of bij persoonlijke begeleiding.
 • Bekendheid en ervaring in diverse meditatietechnieken en meditatievormen.
 • Vaardig zijn om aanvullende en complementerende methodieken als gronding, ademhalingsoefeningen, mantra’s, meditatief bewegen, lichaamsbewustzijnsoefeningen, inzicht gevende oefeningen en introspectie oefeningen te onderwijzen aan anderen.
 • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag.
 • De lesstof vanuit de boeddhistische psychologie en -filosofie begrijpen en kunnen verwoorden.
 • Begeleiding van meditatie in samenhang met coaching/inquiry
 • Het zelf kunnen maken van programma’s t.b.v. bijeenkomsten, trainingen, lessen, retraites inclusief intakegesprekken voeren en contra-indicaties bepalen.

Leergebieden

Meditaties

In het opleidingsjaar komen uiteraard diverse meditaties aan de orde zoals:

 • Samatha meditatie (kalmte meditatie)
 • Vipassana meditatie (analytische meditatie)
 • Visualisatie (geleide meditatie)
 • Compassie meditatie
 • Loopmeditatie
 • Meditatie in beweging
 • Korte mindfulness meditatie
 • Ademwerk
 • Grondingsoefeningen
 • Meditaties op thema's
 • Mantra’s


Je wordt uitgenodigd om zelf minimaal 1 meditatie te maken op basis van de formele meditaties zoals boven genoemd.


Boeddhistische psychologie en -filosofie en Advaita Vedanta

Tijdens de opleidingsdagen en retraites wordt minimaal
één teaching gegeven over boeddhistische psychologie, -filosofie, of Advaita Vedanta.
Beddhistische psychologie houdt zich o.a. bezig met de oorzaak van universeel leed. Dit in tegenstelling tot de westerse psychologie, dat meer kijkt naar de problematiek wat uit het verleden is ontstaan. Meditatie geeft helderheid waardoor herkenning en erkennen van oorzaken en effecten ontstaat. Door hierin te ontspannen kan dat leiden tot:


 • Inzichten die een ander perspectief geven
 • Het vergroten van draagkracht of de opheffing van leed
 • Acceptatie en draagkracht
 • Zelfbewustzijn en vertrouwen.


De teachings zijn ontdaan van eventuele religieuze en rituele aspecten. Primair zijn de teachings bedoeld voor de persoonlijke- en spirituele ontwikkeling van jezelf. Desgewenst kunnen onderdelen vanuit deze kennis worden overgebracht op anderen in trainingen en/of individuele begeleiding.


Te behandelen thema's

 • Basisprincipes uit de boeddhistische filosofie en meditatie
 • Identiteit en verwarring
 • Fasen in Samatha meditatie
 • Twee actieve realiteiten
 • Brein, bewustzijn en meditatie
 • De as van het Levenswiel
 • Meditatie in samenhang met coaching vanuit boeddhistisch oogpunt
 • Oorzaak en gevolg
 • Bestaanswerelden en contra-indicaties
 • ZIJN’s kwaliteiten

De overdracht van deze thema's is mondeling in combinatie met praktische oefeningen.


Meditatief coachen volgens een inquiry-methode

Als je meditatiecursussen of -trainingen gaat geven kan vaardigheid in coachen niet ontbreken. Er kunnen zich situaties en omstandigheden voordoen waar de docent, zo nodig en gewenst, maar beter op kan reageren. Hoewel de opleiding niet direct een coachopleiding is, wordt ruim aandacht besteedt aan inquiry, een krachtige meditatieve begeleidings- coachvorm. Inquiry kan zowel in groepsverband als individueel ingezet worden. De verschillen komen in de opleiding aan de orde en worden veelvuldig geoefend.


Aspecten uit de Neurowetenschap binnen de context van meditatie

Het is vanuit de neurowetenschap gebleken dat neurale structuren kunnen veranderen al naar gelang we frequent aandacht aan iets besteden. In deze les wordt uitleg gegeven over de invloed van meditatie op het brein en wat veranderingen in neurale structuren teweegbrengen.


MEDITATIELERAAR WORDEN

SCHOOL VOOR MEDITATIE

CAT

KTNO

NVST

ZELF TRAININGEN LEREN GEVEN

MEDITATIE VOOR BERDRIJVEN EN ORGANISATIES