Vipassana (analytische) meditatie

 

Bij Vipassana meditatie richten we ons op het observeren van fysieke sensaties, gewaarwordingen vanuit de zintuigen, gevoelens en de mentale activiteiten. Bij  mindfulness, waar Vipassana in gebruikt wordt, gaat het vooral om het erkennen en aanvaarden van wat er in het huidig moment is, met als doel tot ontspanning te komen en aandachtiger in het leven te staan.

 

Bij de oorspronkelijke vorm van Vipassana vorm gaat het doel vooral over inzicht in het veranderlijke en vergankelijke, het 'ik'-beeld en de niet duurzame voldoening gevende kwaliteiten van alle verschijnselen.

Waar meditaties als Samatha en visualisaties over tevredenheid en rust gaan heeft Vipassana-meditatie weinig te maken met gelukzaligheid. Althans het gevoel van geluk wat zich in de meditatie kan voordoen. Gelukzalige en minder gelukzalige gevoelens komen en gaan. In Vipassana volgen we die beweging.

 

Vipassana leert je de stroom van reacties in te zien. Zoals overtollig consumeren, zelfmanifestatie, bezitsdrang en dergelijke. In Vipassana kan heel duidelijk worden dat vastklampen aan het positieve en het wegduwen van het negatieve zinloos is.

 

Door het inzicht dat Vipassana geeft ontstaat een vorm van wijsheid. Dat heeft niets met het intellect te maken. Het gaat over inzicht in hoe het leven en je eigen systeem werkt. Op de langere termijn veroorzaakt Vipassana een bevrijding van destructieve gedachten en gedrag. En dat hangt wel nauw samen met het ervaren van geluk.